Правила проведення акції

«Сенсацінний бонус»

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі – БАНК) - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, ІПН 234947126659, тел. +38 044 494 01 01, ліцензія Національного Банку України №61 від «05» жовтня 2011 року.

1.2. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.3. «Виконавець» - особа, що вручає Переможцю Акції Заохочення та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.4. «Відділення АТ «АЛЬФА-БАНК» - відокремлені структурні підрозділи (відділення) АТ «АЛЬФА-БАНК».

1.5. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.6. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «Сенсацінний бонус», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.7. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.8. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.9. «Платіжна картка» або «Картка» - це персоніфікована пластикова картка міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard, емітована на території України Акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.

1.10. «Держатель» – фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжну картку МПС VISA, MasterCard (її реквізити) з метою оплати вартості товарів і послуг зі свого банківського поточного (карткового) рахунку або отримання грошового переказу.

1.11. «Учасник Акції/Учасник» - фізична особа, яка є держателем платіжної картки МПС VISA, MasterCard, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.12. «Переможець Акції» - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення.

1.13. «Заохочення» - визначена Організатором річ, яку Учасники Акції мають можливість отримати у власність у випадку виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих Правил.

1.14. «Розрахункова операція» - оплата карткою товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі та/або у мережі Інтернет.

1.15. «Операція з поповнення»- отримання грошового переказу на поточний рахунок Держателя, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів.

1.16. Мобільний додаток «Sense SuperApp» або «Alfa-Mobile Ukraine» (далі – мобільний додаток) - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android. Мобільний додаток «Sense SuperApp» можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google Play». Мобільний додаток постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

1.17. «Програма винагород Банку «Cash'U CLUB» (далі – Програма Cash'U CLUB) – бонусна програма, яка побудована на системі накопичення і використання бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком та спрямована на зростання трансакційної активності та лояльності Учасників.

1.18. «Правила Програми Cash'U CLUB» - документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів Банку в Програмі Cash'U CLUB, розміщений у відкритому доступі у розділі «Cash'U CLUB» мобільного додатку «Sense SuperApp», мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та-/або на сайті Програми Cash'U CLUB за посиланням: www.cashuclub.com.ua/regulations.

1.19. «Бонус» - умовна одиниця, яка нараховується Банком учасникам Програми Cash'U CLUB при здійсненні операцій з використанням картки/-ок відповідно до Правил Програми Cash'U CLUB.

1.20. «Бонусний рахунок» - обліковий запис учасника Програми Cash'U CLUB в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) учасником бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бонуси, що нараховуються Банком згідно Правил Програми Cash'U CLUB за результатами операцій з дебетними/кредитними картками, міжнародної платіжної системи VISA одного учасника, емітованими Банком (включаючи картки, що випущено на ім'я третіх осіб), враховуються на одному бонусному рахунку.

1.21. «Робочий день» - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором та Виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

2.2. Строк проведення Акції – зазначений у Додатку 1 до цих Правил. У разі зміни Строку проведення Акції, Організатором здійснюється відповідне інформування Учасників Акції згідно Розділу 6 Правил Акції.

2.3. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

3. ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:

- є громадянами України;

- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);

- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією;

та номером паспорта;

- є держателями платіжних карток «Caméléon» та карток в рамках пакетів послуг «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана картка;

- валюта рахунку по емітованим карткам – гривня;

- є учасниками Програми «Cash’U CLUB» та дотримуються Правил програми «Cash’U CLUB»;

3.2.Не приймають участь в Акції:

3.2.1. кредитні картки емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком: «Red», «Red Cash», «Альфа Travel», «Максимум», «Максимум готівка», «Все просто»

3.2.2. картки (пакети послуг) «А-КЛУБ», емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком: CLUB, Elite, Family, Elite plus, Elite zero, Elite zero+, Gold - не іменна, Пенсійна картка, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Mastercard World BlackEdition, Mastercard World Elite, Gold, Platinum

3.2.3. ко-бренд картки, емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком – «Альфа Connect», «Dream Town», «Ельдорадо», «Альфа Sky Pass World», «Альфа Sky Pass Platinum», «ЕКО-Максимум», «Фокс Клуб», Carbon, World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz, кредитна картка «ВИГОДА».

3.3. Участь в Акції осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.4. Обмеження на участь в Акції:

3.4.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

3.4.1.1. особи, які є штатними співробітниками та перебувають у трудових відносинах із Організатором;

3.5. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.6. Право на участь в Акції, а також на отримання Заохочення Акції не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції:

Для платіжних карток «Caméléon», платіжних карток емітованих в рамках пакетів послуг «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+» здійснити щонайменше 1 (одну) успішну операцію з поповнення свого поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів в рамках пакетів послуг, зазначених у п. 4.2. цих Правил, шляхом переказу з рахунку іншого банку, на суму не менше, ніж 100 (сто) гривень за 1 операцію. Поповнення має бути здійснене у мобільному додатку «Sense SuperApp».

4.2. Перелік продуктів АТ «Альфа-Банк», що приймають участь в Акції: пакети послуг «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», картка «Caméléon».

4.3. За кожну успішну операцію з поповнення рахунку, згідно із п 4.1. даних Правил, яка була здійснена на поточний рахунок Учасника, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів, що приймає участь у Акції, буде нараховано кешбек у розмірі 1% (один) від суми поповнення рахунку, але не більше 500 Бонусів протягом одного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, незалежно від суми поповнення.

4.4. Кешбек за здійснену операцію з поповнення, яка відповідає умовам Акції, повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний Бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» згідно із графіком зарахувань у межах нижчезазначеного розрахункового періоду здійснення успішної операції з поповнення, а саме:

- з 10.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.07.2021 р. включно);

- з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.08.2021 р. включно);

- з 01.08.2021 р. до 31.08.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.09.2021 р. включно);

- з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно);

- з 01.10.2021 р. до 31.10.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.11.2021 р. включно).

- з 01.11.2021 р. до 30.11.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно)

4.5. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з поповнення:

- операції, які було здійснені з 00:00 до 04:00 год за київським часом першого дня дії акції та після 23:59 год за київським часом останнього дня дії акції,

- операції із поповнення власного рахунку, що були здійснені не у мобільному додатку «Sense SuperApp»,

- операції з використанням будь-яких інших Карток, окрім Карток, які належать до перерахованих Пакетів послуг, вказаних в п.4.2. Правил.

- операції з поповнення карток, рахунки по яким арештовані або розпочатий процесс закриття рахунку;

- операції, які здійснювалися не в національній валюті України;

- будь-які інші операції, що не не відповідають умовам акції;

4.6. Бонуси не нараховуються з моменту виникнення у Учасника простроченої заборгованості у сумі, що перевищує 30 грн за будь-яким банківським продуктом. Нарахування Бонусів відновлюється за рішенням Банку протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту погашення простроченої заборгованості.
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.

4.7. Здійснюючи операції з поповнення власного поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів, відкритого в межах Пакета послуг згідно п. 4.2. Правил у період Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними;

- надає свою згоду на обробку та використання персональних даних, необхідних для отримання Заохочення та сплату від його імені всіх необхідних зборів/податків, передбачених податковим законодавством України.

4.8. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 та 4 даних Правил.

4.9. Учасник Акції може отримати Заохочення, якщо належним чином виконав усі умови Акції.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень Акції включає кешбек в розмірі 1% від суми поповнення свого поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів, не менше, ніж 100,00 (сто) гривень за одну операцію і більше, та повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний Бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» Максимальна сума Бонусів на Учасника Акції складає 500 Бонусів в межах 1 (одного) розрахункового періоду, зазначеного в п. 4.4. Правил.

5.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в Додатку 1 до цих Правил.

5.3. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою та Правил Програми Cash'U CLUB. Виконавець, в якості податкового агента, проводить нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору з отриманого Переможцем Акції Заохочення та направляє до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо передачі Заохочення Переможцю Акції та утримані податок/збір.

5.4. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

6. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином (одним або декількома способами у будь-якому поєднанні):

6.1.1. шляхом їх розміщення в мобільному додатку «Sense SuperApp» та «Alfa-Mobile Ukraine»;

6.1.2. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті www.cashuclub.com.ua;

6.1.3. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті www.alfabank.ua;

6.1.4. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Банку;

6.1.5. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Банку;

6.1.6. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень відповідно до положень, укладених з Банком згідно п. 3.1 даних Правил договорів;

6.1.7. шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram.

6.2. Дані Правила, а також передбачена п. 6.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції та до дати визначення Переможців (зазначеної в Додатку 1 до Правил) шляхом їх затвердження Організатором та інформування способом зазначеним у п. 6.1.1, п.6.1.2. та п.6.1.3. даних Правил.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

7.1. Учасники Акції, які відповідають вимогам Розділу 3 даних Правил та виконали умови Розділу 4 даних Правил, автоматично стають Переможцями Акції та отримують Кешбек на Бонусний рахунок у Програмі «Cash’U Club».

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

8.1. Права Учасника Акції:

8.1.1. Ознайомитися з даними Правилами.

8.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

8.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.

8.2. Обов’язки Учасника Акції:

8.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

9.1. Обов’язки Організатора:

9.1.1. Здійснити надання Заохочення за Акцією Переможцю Акції відповідно до цих Правил.

9.2. Права Організатора:

9.2.1. Відмовити у надані Заохочення Переможцю Акції у випадку недотримання ним умов цих Правил.

9.3. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора, Виконавця обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

9.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення Акції. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції та Переможця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.5. Організатор та Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.

9.6. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/ Виконавця, не має можливості отримати Заохочення, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця (якщо інше не передбачено Правилами). Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримати Заохочення Переможцем Акції з будь-яких причин, що не залежать від них.

УВАГА! Організатор та Виконавець не гарантують та не відповідають за можливість отримання Заохочення Акції на території України, що не підконтрольна українській владі або є окупованою територією України, і будь-які претензії від Учасників Акції з цієї причини не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Заохочення не надаються Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.

10.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

10.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.

10.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

10.5. Всі витрати, понесені учасниками Акції для участі в Акції, оплачуються такими Учасниками Акції самостійно.

10.6. Правилами не передбачено можливість надання Заохочення Акції по закінченню строків, передбачених цими Правилами.

10.7. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

10.8. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Переможцем Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочень Акції.

10.9. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 6.1. даних Правил.

10.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Приймаючи участь в Акції та надаючи Виконавцю/Організатору передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору та Виконавцю на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, в тому числі, але не виключно, на передачу персональних даних між Організатором, Виконавцем та/або залученими ними третіми особами, а також навпаки з метою можливості проведення Акції, в т.ч. вручення Заохочення Акції, а також на обробку персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Приймаючи участь в Акції та надаючи Виконавцю/Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання інформації про себе Організатором/Виконавцем/залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможця Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Згода Переможця Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

11.2. Кожен Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Виконавцем виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

11.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором/Виконавцем з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

11.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.

ДОДАТОК №1 до Правил

Заохочення, що розігруються в рамках Акції «Сенсацінний бонус»:

Заохочення
Кількість Заохочень, шт.
Строк проведення Акції
Примітки

Нарахування бонусів в розмірі 1% від суми поповнення на власний бонусний рахунок Учасника Акції у програмі винагород Cash’U CLUB по операціям з поповнення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів, в додатку Sense SuperApp, та, що відповідають Умовам акції згідно виписки Банку по картках, та які були здійснені в період з 10 червня 2021 р. по 30 листопада 2021 р


Заохочення нараховуються за кожну операцію по поповненню рахунку на суму від 100,00 (сто) грн і більше, але не більше 500 бонусів за 1 розрахунковий період на Бонусний рахунок Учасника, що приймає участь в Акції

10.06.2021-30.11.2021

Нарахування на бонусний рахунок бонусів буде проводится до 10.12.2021