Правила проведення акції

«Кешбек на продукти 10%» та «-10% на таксі та онлайн-сервіси»

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі БАНК) - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, ІПН 234947126659, тел. +38 044 494 01 01, ліцензія Національного Банку України № 61 від «05» жовтня 2011 року.

1.2. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.3.«Виконавець» - особа, що виконує покладені на неї цими Правилами функції.

1.4. «Відділення АТ «АЛЬФА-БАНК» - відокремлені структурні підрозділи (відділення) АТ «АЛЬФА-БАНК».

1.5. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.6. «Акці» - маркетингові захід під назвою «Кешбек на продукти 10%» та/або «-10% на таксі та онлайн-сервіси», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.7. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.8. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.9. «Платіжна картка» або «Картка» - це персоніфікована пластикова картка з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.

1.10. «Держатель картки» – фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжну картку (її реквізити) з метою оплати вартості товарів і послуг зі свого банківського поточного (карткового) рахунку.

1.11. «Учасник Акції» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.12. «Заохочення» - визначена Організатором річ, яку Учасники Акції мають можливість отримати у власність у випадку виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих Правил.

1.13. Кешбек – це нарахування у бонусному еквіваленті відсотку від суми здійсненої операції з оплати товару чи послуги з використанням Картки в порядку та на умовах, визначених Програмою винагород.

1.14. «Договір банківського обслуговування (Договір БО)» — Договір про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

1.15. «Розрахункова операція» або «Операція» або «транзакція» - видаткова операція по оплаті товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі по всьому світу та/або у мережі Інтернет за допомогою картки, за винятком операцій, зазначених в Правила Програми Cash'U CLUB, за яким нараховуються Бонуси не здійснюється.

1.16. «Мобільний додаток «Альфа-Мобайл Україна» або «Alfa-Mobile Ukraine» (далі – мобільний додаток «Альфа-Мобайл») - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android. Мобільний додаток «Альфа-Мобайл» можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google Play». Мобільний додаток «Альфа-Мобайл» постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

1.17. «Програма винагород Банку «Cash'U CLUB» (далі – Програма Cash'U CLUB) – бонусна програма, яка побудована на системі накопичення і використання бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком та спрямована на зростання трансакційної активності та лояльності Учасників.

1.18. «Правила Програми Cash'U CLUB» - документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів Банку в Програмі Cash'U CLUB, розміщений у відкритому доступі у розділі «Cash'U CLUB» мобільного додатку «Альфа-Мобайл» та-/або на сайті Програми Cash'U CLUB за посиланням: www.cashuclub.com.ua/regulations

1.19. «Бонус» - умовна одиниця, яка нараховується Банком учасникам Програми Cash'U CLUB при здійсненні операцій з використанням картки/-ок відповідно до Правил Програми Cash'U CLUB.

1.20. «Бонусний рахунок» - обліковий запис учасника Програми Cash'U CLUB в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) учасником бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бонуси, що нараховуються Банком згідно Правил Програми Cash'U CLUB за результатами операцій з дебетними/кредитними картками одного учасника, емітованими Банком (включаючи картки, що випущено на ім'я третіх осіб), враховуються на одному бонусному рахунку.

1.21. «Робочий день» - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

1.22. «Контакт центр «Альфа-Банк»» — система програмних комплексів Банку, що дозволяє Клієнту за допомогою телефонного каналу в автоматичному режимі і / або за участю оператора — працівника Банку дистанційно отримувати довідкову інформацію про банківські послуги, що надаються Банком в рамках банківського обслуговування, проводити операції, а також відключати / підключати послуги, передбачені Договором БО, повідомляти всю доступну для Клієнта інформацію по Програмі Cash'U CLUB та Акції.

1.23. «Нарахування бонусів» — процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника з підстав, передбачених у Правилах Програми Cash'U CLUB.

1.24. «Клієнт» — фізична особа, яка приєдналася до Договору БО.

1.25. МСС-код — 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається автоматично банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором та Виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ІПН 234947126659, тел. +38 044 494 01 01, ліцензія Національного Банку України № 61 від «05» жовтня 2011 року.

2.2. Строк проведення Акції – з «20» березня 2020 року в 07:00 та до «03» квітня 2020 року. Організатором має право достроково призупинити дію Акції з відповідним інформуванням клієнтів згідно Розділу 6 Правил Акції.

2.3. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Партнера гарантувати належне проведення Акції.

2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови автоматично поширюються на клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:

• проживають на території України та досягли повноліття (18 років);

• є держателями карток, що зазначені в Додатку 1 Правил Програми Cash'U CLUB , емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана картка.

• є учасниками Програми Cash’U CLUB та виконують Правила Програми Cash'U CLUB.

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Обмеження на участь у Акції:

3.3.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

• власники карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахункам, за якими розпочато/ініційовано процедуру їх закриття, та/або за договорами, на підставі яких такі картки емітовано, наявна прострочена заборгованість клієнта перед Банком.

• власники карток, що не зазначені в Додатку 1 Правил Програми Cash'U CLUB.

• клієнти Банку, що не користуються мобільним додатком (Alfa-Mobile Ukraine) та не приймають участь в Програмі Cash’U CLUB.

3.4. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.5. Право на участь у Акції не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно мати Картку Банку, що зазначена в Додатку 1 Правил Програми Cash'U CLUB та здійснити в період дії Акції розрахункову операцію на суму від 2,00 грн:

4.1.1. в спеціалізованих продуктових магазинах та супермаркетах, що зареєстровані з MCC-кодом: 5411, 5412, 5422, 5451, 5499; або

4.1.2. у офлайн виномаркетах Goodwine, а також за послуги сервісів таксі - Uber, Uklon Bolt, сервісів доставки - Glovo, UberEat, сервісів онлан-телебачення - Megogo, Netflix, ігрових сервісів - Playstation. Steam, Wargaming, Microsoft, за умови, що при цьому була:

- використана одна з наступних масок транзакції: «goodwine», «bolt.eu», «glovo», «megogo», «microsoft», «netflix», «playstation», «steamgames», «steam games», «uber», «uklon», «wargaming».

- та МСС-код не входить в перелік забороних, а саме: 0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 3351, 3355, 3357, 3359, 3364, 3366, 3370, 3374, 3381, 3387, 3389, 3390, 3393, 3395, 3405, 3409, 3412, 3420, 3423, 3441, 4011, 4214, 4225, 4468, 4582, 4784, 4821, 4829, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099, 5111, 5169, 5172, 5198, 5271, 5521, 5551, 5561, 5571, 5592, 5598, 5599, 5735, 5933, 5960, 5962, 5963, 5965, 5966, 5967, 5969, 5978, 5993, 5994, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6513, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7012, 7032, 7033, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7321, 7333, 7338, 7339, 7342, 7349, 7361, 7379, 7392, 7393, 7394, 7512, 7513, 7519, 7622, 7623, 7631, 7692, 7699, 7929, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651, 8661, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9751, 9752, 9754.

4.2 Операція вважається успішною, якщо на Бонусному рахунку Cash’U CLUB зараховано мінімум 0,01 бонус від виконаних розрахункових операцій, згідно п.4.1 цих Правил. Нарахування акційних бонусів буде відбуватися по транзакціям, що здійснені починаючи з 07:00 год першого дня дії акції та до її завершення.

4.3 Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

4.4 Учасники Акції може отримати відповідне Заохочення Акції, якщо належним чином виконав усі умови Акції.

4.5 В момент, коли Учасник здійснює транзакцію згідно умов п.4.1 цих Правих— він тим самим підтверджує ознайомлення з цими Правиламию Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

4.6. Учасник Програми отримує Кешбек Бонусами на Бонусний рахунок. Кількість транзакцій не обмежена.

4.7. Бонуси можуть бути використані Учасником згідно Правил Програми Cash'U CLUB.

4.8. В момент, коли Учасник здійснює транзакцію згідно умов п.4.1 цих Правих— він тим самим підтверджує ознайомлення з цими Правилами.

4.9. Нарахування Кешбеку Організатора Акції здійснється одразу після транзакції або протягом 30-ти банківських днів.

4.10. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

4.11. Заохочення надається всім Учасникам Акції за розрахунки зазначені в п.4.1. цих Правих.

4.12. Нарахування Кешбеку здійснюється згідно Правил Програми Cash'U CLUB, де округлена сума транзакції помножується на розмір Кешбеку згідно умов акції. Нарахування Кешбеку здійснюється на кожні 2 цілі гривні транзакції без урахування копійок.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. У разі виконання Учасником Акції умов, зазначених в п.3.1 та п.4.1 цих Правил, такий Учасник Акції набуває право на отримання Заохочення.

5.1.1. Сума Заохочення складає- Кешбек у розмірі 10% від суми розрахункової операції. Загальна сума Кешбеку отриманого одним Участником за весь період дії акції не може перевищувати:

- 1000 Бонусів за операції здійсненні згідно п. 4.1.1. Правил;

- та 1000 Бонусів за операції здійсненні згідно п. 4.1.2. Правил.

5.2. Організатор зобов’язаний всім Учасникам Акції зарахувати в он-лайн режимі Заохочення Акції, на Бонусний рахунок кожному із Учасників Акції, який здійснив розрахункові операції згідно п. 4.1. даних Правил.

5.3. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України та Правил Програми Cash'U CLUB.

5.4. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

6. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином:

6.1.1. шляхом їх розміщення на Інтернет - сайті www.alfabank.ua;

6.1.2. шляхом їх розміщення на Інтернет - сайті www.cashuclub.com.ua;

6.1.3. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Банку;

6.1.4. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Банку;

6.1.6. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень відповідно до положень договорів, укладених з Банком згідно з пунктом 3.1 даних Правил;

6.1.7. шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram.

6.2. Дані Правила, а також передбачена пунктом 6.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у пункті 6.1. даних Правил.

7. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

7.1. Учасники Акції, які відповідають вимогам пункту 3.1. даних Правил та виконали умови пункту 4.1. даних Правил, автоматично стають учасниками Акції та мають можливість отримати Кешбек на Бонусний рахунок.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

8.2. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.

8.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь- який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

8.4. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. Невиконання умов даних Правил вважається відмовою особи від участі в Акції.

8.5. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 6.1. та п.6.2. даних Правил.

8.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.7. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Учасниками Акції після його отримання.

8.8. Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції.