Правила проведення акції

«1 000 000 гривень та 100 000 бонусів»

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі БАНК) - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, ІПН 234947126659, тел. +38 044 496 33 50, ліцензія Національного Банку України № 61 від «05» жовтня 2011 року.

1.2. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та перераховує учасникам Акції Заохочення, а також виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.3. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.4. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «1 000 000 гривень та 100 000 бонусів», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.5. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.6. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.7. «Заохочення» - визначена Організатором річ, яку Учасники Акції мають можливість отримати у випадку виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих Правил.

1.8. «Виконавець» - особа, що виконує покладені на неї цими Правилами функції.

1.9. «Учасник Акції» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.10. «Переможець Акції» - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення.

1.11. «Договір банківського обслуговування (Договір БО)» — Договір про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

1.12. «Клієнт» — фізична особа, яка приєдналася до Договору БО.

1.13. «Пакети послуг від АT «АЛЬФА–БАНК» для фізичних осіб або «Пакет послуг» - це надання комплексу банківських продуктів, послуг та сервісів в рамках договору банківського обслуговування, а саме: відкриття поточного рахунку у національній валюті України з оформленням Основної картки та додатково відкриття поточних рахунків у будь-якій валюті з випуском карток, рахунок «Дохідний сейф», послуга смс-інформування, підключення до Інтернет-сервісу «My Альфа-bank», та/або «Sense SuperApp», страховка фінансових ризиків та інші послуги Банку.

1.14. «Платіжна картка» або «Картка» - це персоніфікована пластикова картка з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, надає можливість одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.

1.15. «Держатель Картки» – фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжну картку (її реквізити) з метою оплати вартості товарів і послуг зі свого банківського поточного (карткового) рахунку.

1.16. «Розрахункова операція» - оплата карткою товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі та/або у мережі Інтернет.

1.17. «Програма винагород Банку «Cash'U CLUB» (далі – Програма Cash'U CLUB) – бонусна програма, яка побудована на системі накопичення і використання бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком та спрямована на зростання транзакційної активності та лояльності Учасників.

1.18. «Правила бонусної Програми винагород АТ «Альфа-Банк» (далі - Правила програми Cash'U CLUB) - документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів Банку в Програмі Cash'U CLUB, розміщений у відкритому доступі у розділі «Cash'U CLUB» мобільного додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense SuperApp» та/або на сайті Програми Cash'U CLUB за посиланням: https://cashuclub.com.ua/regulations.

1.19. «Бонус» - умовна одиниця, яка нараховується Банком учасникам Програми Cash'U CLUB при здійсненні операцій з використанням картки/-ок відповідно до Правил програми Cash'U CLUB.

1.20. «Бонусний рахунок» - обліковий запис учасника Програми Cash'U CLUB в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) учасником бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бонуси, що нараховуються Банком згідно Правил програми Cash'U CLUB за результатами операцій з дебетними/кредитними картками одного учасника, емітованими Банком (включаючи картки, що випущено на ім'я третіх осіб), враховуються на одному бонусному рахунку.

1.21. «Кешбек» – це нарахування у бонусному еквіваленті відсотку від суми здійсненої операції з оплати товару чи послуги з використанням Картки в порядку та на умовах, визначених Правилами програми «Cash'U CLUB.

1.22. «Нарахування бонусів» — процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника з підстав, передбачених у Правилах програми Cash'U CLUB.

1.23. «Розіграш» – акція/ маркетинговий захід, що передбачає проведення розіграшу подарунку(-ів) або додаткової суми Бонусів або додаткового Кешбеку серед усіх учасників такої акції/маркетингового заходу.

1.24. «Мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp» - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android. Мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp» можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google Play». Мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp» постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

1.25. «Рахунок «Дохідний сейф» - рахунок, відкритий до основного рахунку (якщо це передбачено умовами продукту) в системі аналітичного обліку Банку призначений для обліку суми грошових коштів, на які нараховуються проценти в порядку та розмірі, визначеному Договором банківського обслуговування, зокрема Тарифами для Рахунку «Дохідний сейф», що є невід’ємною частиною такого Договору.

1.26. «Рахунок» – поточний рахунок, який відкривається Банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів й здійснення розрахунково-касових операцій, у т.ч. за допомогою електронних платіжних засобів - платіжних карток МПС Visa International, МПС MasterCard Worldwide або НПС «ПРОСТІР».

1.27. «Зарахування коштів на Рахунок «Дохідний сейф» - операція із зменшення суми платіжного ліміту (без урахування короткострокового кредиту) по рахунку в гривні, що здійснюється за допомогою картки із використанням банкомату, та/або по рахунку в гривні чи іноземній валюті, що здійснюється шляхом надання клієнтом заявок на договірне списання за допомогою Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank», мобільного додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp», або ініціювання договірного списання за допомогою механізмів, реалізованих в системі Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank», мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp», внаслідок якої збільшується сума коштів, що обліковуються на рахунку «Дохідний сейф».

1.28. «Робочий день» - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором та Виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

2.2. Строк проведення Акції – з «05» вересня 2021 року по «17» жовтня 2021 року включно.

2.3. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови автоматично поширюються на діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:

3.2. Перелік карток (пакети послуг), емітованих на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком, що приймають участь в Акції – всі карткові продукти Банку, за виключенням тих, що зазначені в п. 3.3.1. – 3.3.3. та п. 3.5. Правил.

3.3. Не приймають участь в Акції:

3.3.1. картки (пакети послуг) «А-КЛУБ», емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком: CLUB, Elite, Family, Elite plus, Elite zero, Elite zero+, Gold - не іменна, Пенсійна картка, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Mastercard World BlackEdition, Mastercard World Elite, Gold, Platinum;

3.3.2. ко-бренд картки (пакети послуг), емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком – Альфа Connect, Dream Town, Ельдорадо, Альфа Sky Pass World, Альфа Sky Pass Platinum, ЕКО- Максимум, Фокс Клуб, Carbon, World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blits, кредитна картка «ВИГОДА».

3.3.3. картка «Альфа Travel».

3.4. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.5. Обмеження на участь у Акції:

3.5.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

держателі дебетних карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахункам, за якими розпочато/ініційовано процедуру їх закриття;

власники кредитних карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахункам, за якими розпочато/ініційовано процедуру їх закриття, та/або за договорами, на підставі яких такі картки емітовано, наявна прострочена заборгованість клієнта перед Банком;

особи, які є штатними співробітниками та перебувають у трудових відносинах із Організатором/Виконавцем.

3.6. Право на участь у Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

3.7. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції, зазначеного в Розділі 2 даних Правил:

У розділі «Cash’U CLUB»:

- в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» необхідно натиснути програмну кнопку «Подарунки», далі із запропонованого переліку обрати дану Акцію та натиснути програмну кнопку «Взяти участь за 20 бонусів». При натисканні програмної кнопки «Взяти участь за 20 бонусів» з Бонусного рахунку списуються Бонуси у розмірі, зазначеному в Додатку 1 до цих Правил.

- або в мобільному додатку «Sense SuperАpp» необхідно зайти в розділ «Призи та акції» і натиснути програмну кнопку «Призи», далі із запропонованого переліку обрати дану Акцію та натиснути програмну кнопку «Придбати шанс», далі вказати кількість шансів та натиснути програмну кнопку «Придбати шанс». При натисканні програмної кнопки «Придбати шанс» з Бонусного рахунку списуються Бонуси у розмірі, зазначеному в Додатку 1 до цих Правил.

4.2. Кількість спроб обміну бонусів необмежена. Чим більше кількість обміну бонусів, тим більший шанс для перемоги.

Проставляючи у мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» або у мобільному додатку «Sense SuperApp» позитивну відповідь (у формі галочки) про ознайомлення з Правилами Акції та натискаючи програмну кнопку «Взяти участь за 20 бонусів» або «Придбати шанс», Учасник Акції тим самим:

- підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними;

- надає свою згоду, в разі перемоги у Акції, на розміщення/ публікацію свого прізвища, ім’я та фотозображення в рамках оголошення переможців Акції в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense SuperApp», на сайті Банку та Програми Cash'U CLUB, в соціальних мережах та в інших засобах масової інформації;

- відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає свою згоду на обробку та використання персональних даних, необхідних для отримання Заохочення та сплату від його імені всіх необхідних зборів/податків, передбачених податковим законодавством України.

Учасник Акції може збільшувати ймовірність отримання Заохочення шляхом збільшення кількості заявок на участь у Акції. Кількість місць в реєстрі Учасників Акції дорівнює кількості поданих Учасником заявок на участь у Акції. Наприклад, 3 (три) заявки на участь у Акції забезпечують 3 (три) місця в реєстрі Учасників Акції, серед яких буде проводитись розіграш Заохочення. Один Учасник Акції може подати необмежену кількість заявок на участь в Акції за умови наявності достатньої суми Бонусів на Бонусному рахунку Учасника Акції.

Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

Учасник Акції може отримати можливість отримати Заохочення, якщо належним чином виконав усі умови Акції та дотримувався Правил програми Cash'U CLUB.

4.7. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

5. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА АКЦІЄЮ

5.1. У разі виконання Учасником Акції умов, зазначених у п.3.1. та п.п.4.1. цих Правил, такий Учасник Акції набуває право на участь в розіграші Заохочення за Акцією.

5.2. Загальний Фонд Заохочення Акції становить:

Головне заохочення - 1 000 000 (один мільйон) гривень, що будуть зараховані на картковий рахунок 1-му Переможцю згідно з правилами Акції – згідно розділу 7 даних правил; Під час зарахування заохочення на картковий рахунок будуть утримані податки згідно Законодавства України;

100 000 (сто тисяч) бонусів Cash’UClub, що будуть зараховані на Бонусні рахунки обраним 100 Переможцям Акції - згідно розділу 7 даних Правил Акції - в розмірі 1000 (однієї тисячі) бонусів на кожного з таких Переможців Акції.

5.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає загальну кількість, зазначену у п. 5.2. цих Правил.

5.4. Організатор зобов’язаний до 25 листопада 2021 року (включно) зарахувати всім Переможцям Акції Заохочення Акції на картковий рахунок або на Бонусний рахунок Cash’U CLUB в залежності від типу призового фонду, що вказано в пункті 5.2. Правил.

5.5. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України та Правил програми «Cash'U CLUB».

5.6. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

6. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У РОЗІГРАШІ ЗАОХОЧЕННЯ

6.1. Особи, які відповідають вимогам пункту 3 даних Правил та виконали умови пунктів 4 даних Правил, автоматично стають учасниками Акції та приймають участь у розіграші Заохочення Акції.

7. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

7.1. Визначення Переможців Акції, які набувають права на отримання Заохочення Акції проводитиметься серед Учасників Акції, які відповідають умовам Розділу 3 даних Правил та виконали умови пункту 4.1.1 цих Правил Акції, у період з 18.10 до 25.10.2021 р. включно.

Всього за умовами Акції буде визначено 101 (сто одного) Переможця Акції.

7.2. Зарахування грошових коштів (Головного заохочення, передбаченого п.п. 5.2.1. цих Правил) на картковий рахунок та Нарахування бонусів згідно пакети 5.2.2 цих правил Переможцям Акції відбудеться у період з 25.10 до 25.11 листопада 2021 включно.

7.3. Визначення Переможця Акції, який набуває права на отримання Заохочення Акції здійснюється Організатором методом випадкової комп’ютерної вибірки у приміщенні Організатора Акції за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, серед всіх Учасників Акції, які набули шансу/шансів на участь в Акції та отримання Заохочення Акції згідно Розділу 4 даних Правил.

7.4. Зарахування Заохочення на картковий та/або на Бонусний рахунок Переможцю Акції має відбутись не пізніше, ніж через 31 (тридцять один) календарний день від дати визначення такого Учасника Акції Переможцем Акції, за умови дотримання таким Переможцем Акції всіх умов, передбачених даними Правилами.

7.5. Правила списання бонусів та загальні правила Cash’U CLUB описані на сайті https://cashuclub.com.ua/

7.6. Отримання Заохочення, зазначеного у пункті 5.2.2. Правил, можливо у мобільному додатку «Sense SuperApp» та в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine».

7.7. Організатор є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми (вартості) Заохочення. При отриманні додаткового доходу (у вигляді Заохочення), кожен з Переможців Акції може втратити пільги або субсидії.

7.8. Організатор направляє до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо виплати Заохочення Учаснику Акції та утримані податок/збір.

7.9. Результати визначення Переможця Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.10. Організатор Акції гарантує об’єктивність визначення Переможця Акції.

7.11. Відповідальність за належне визначення Переможця Акції несе Організатор.

7.12. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочення і не відшкодовує таких витрат.

7.13. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Переможцем Акції після його отримання.

7.14. Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

8.1. Права Учасника Акції:

8.1.1. Ознайомитися з Правилами.

8.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

8.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.

8.2. Обов’язки Учасника Акції:

8.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

9.1. Обов’язки Організатора:

9.1.1. Здійснити зарахування Заохочення за Акцією Переможцю Акції відповідно до цих Правил.

9.2. Права Організатора:

9.2.1. Відмовити у зарахуванні Заохочення за Акцією Переможцю Акції у випадку недотримання ними умов цих Правил.

9.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

9.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення за Акцією. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції та Переможця Акції є остаточними і не підлягають оскарженню.

9.5. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.

10. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

10.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином:

10.1.1. шляхом їх розміщення в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та/ або в мобільному додатку «Sense SuperАpp»;

10.1.2. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень на мобільний телефон клієнта;

10.1.3. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Банку;

10.1.4. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Банку.

10.2. Дані Правила, а також передбачена п. 10.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 10.1. даних Правил.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Заохочення за Акцією не надається Переможцю Акції у випадках, передбачених Правилами.

11.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

11.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила у відповідності до розділу 10 цих Правил.

11.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

11.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

11.6. Отримання Заохочень, зазначених в п. 5.2 даних Правил, допускається лише особою, яка визнана Переможцем Акції. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т.ч. номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно, або тощо) не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

11.7. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Переможцем Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення Акції.

11.8. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 10.1. даних Правил.

11.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, а також на обробку персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання інформації про себе Організатором /залученими ним третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможець Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Згода Переможці Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

12.2. Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Організатором виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

12.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

12.4. Організатор не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.

12.5. Переможець Акції може відкликати згоду на обробку персональних даних Організатором, надіславши Організатору відповідну заяву в письмовій формі за адресою: 03150, Україна, вул. В. Васильківська, 100, але при цьому такий Переможець Акції втрачає право на участь в Акції та отримання Заохочення за Акцією.


ДОДАТОК №1 до Правил

Заохочення, що розігруються в рамках Акції «1 000 000 гривень та 100 000 бонусів»:

Заохочення
Кількість Заохочень
Кількість Бонусів на 1 заявку (шанс)
Строк проведення Акції або строк подання заявки на участь у Акції
Визначення Переможців
Зарахування заохочення

1 000 000 гривень

1

20 бонусів

з 05.09.2021 по 17.10.2021

до 25.10.2021

до 25.11

1000 бонусів

100

20 бонусів

з 05.09.2021 по 17.10.2021

до 25.10.2021

до 25.11