Правила проведення акції

«Бонуси від Sense Super App»

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» або «БАНК» – юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, ІПН 234947126659, тел. +38 044 494 01 01, ліцензія Національного Банку України №61 від «05» жовтня 2011 року.

1.2. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.3. «Виконавець» - особа, що вручає Переможцю Акції Заохочення та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.4. «Партнер» - Приватне акціонерне товариство «Київстар», ідентифікаційний код юридичної особи: 21673832, місцезнаходження: Україна, м.Київ, вул. Дегтярівська, 53.

1.5. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.6. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «Бонуси SenseSuperApp», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.7. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.8. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.9. «Учасник Акції» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.10. «Заохочення» - визначена Організатором річ, яку Учасники Акції мають можливість отримати у власність у випадку виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих Правил.

1.11. Мобільний додаток «Sense Super App» (далі – мобільний додаток) - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем IOS, Android. Мобільний додаток «SenseSuperApp» можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «AppStore» або «GooglePlay». Мобільний додаток постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

1.12. «QR код» – спеціальний графічний код, в якому закодоване спеціальне посилання для завантаження мобільного додатку «Sense Super App» з «AppStore» або «GooglePlay».

1.13 Інформативні матеріали з фізичною картою «Caméléon» - матеріали, які містять пластикову карту «Caméléon» і які мають унікальні нанесені на них QR-коди, посилання, які ідентифікують такий матеріал.

1.14. «Програма винагород Банку «Cash'U CLUB» (далі – Програма Cash'U CLUB) – бонусна програма, яка побудована на системі накопичення і використання бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком та спрямована на зростання трансакційної активності та лояльності Учасників.

1.15. «Правила Програми Cash'U CLUB» - документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів Банку в Програмі Cash'U CLUB, розміщений у відкритому доступі у розділі «Cash'U CLUB» мобільного додатку «SenseSuperApp», мобільному додатку «Alfa-MobileUkraine» та-/або на сайті Програми Cash'U CLUB за посиланням: www.cashuclub.com.ua/regulations.

1.16. «Бонус» - умовна одиниця, яка нараховується Банком учасникам Програми Cash'U CLUB відповідно до Правил Програми Cash'U CLUB.

1.17. «Бонусний рахунок» - обліковий запис учасника Програми Cash'U CLUB в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) учасником бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком.

1.18. «Робочий день» - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ, ЗМІСТ АКЦІЇ

2.1. Організатором та Виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

2.2. Строк проведення Акції – з 06 вересня 2021 р. по 28 лютого 2022 р.. У разі зміни Строку проведення Акції, Організатором здійснюється відповідне інформуванням клієнтів згідно Розділу 6 Правил Акції.

2.3. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:

- є громадянами України;

- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);

- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Обмеження на участь в Акції:

3.3.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

3.3.1.1. особи, які є штатними співробітниками та перебувають у трудових відносинах із Організатором;

3.3.1.2. особи, які вже є власниками фізичної картки «Caméléon».

3.4. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.5. Право на участь в Акції, а також на отримання Заохочення Акції не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу 3 даних Правил і яка отримала від Київстар QR-код, або посилання для завантаження додатку Sense SuperApp та виконуючи інструкції вперше стала користувачем Sense SuperApp або отримала від Київстар інформативні матеріали фізичної карти «Caméléon», які мають унікальні нанесені на них QR-коди та посилання для завантаження додатку Sense SuperApp та виконуючи інструкції активувала картку в додатку Sense SuperApp, отримає 50 (п’ятдесят) Бонусів від Організатора Акції. Дії по реєстрації в додатку SenseSuperApp потрібно виконати протягом 7 (семи) календарних днів з моменту завантаження додатку на смартфон Учасника акції.

4.2. Нарахування бонусів на власний бонусний рахунок за першу реєстрацію в додатку Sense SuperApp здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів.

4.3. Реєструючись по QR-коду або посиланню у додатку SenseSuperApp період протягом строку проведення Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

4.4. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

4.5. Учасник Акції може отримати Заохочення, якщо належним чином виконав усі умови Акції.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень Акції включає 50 (п’ятдесят) бонусів за першу успішну реєстрацію в додатку SenseSuperApp по QR-коду або за успішну активацію фізичної карти «Caméléon» в додатку SenseSuperApp по QR-коду. Бонуси нараховуються на особистий бонусний рахунок клієнта у Програмі Cash’U CLUB. Бонуси по умовам Акції нараховуються один раз за весь строк проведення Акції.

5.2. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою та Правил програми Cash’UCLUB. Виконавець, в якості податкового агента, проводить нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору з отриманого Переможцем Акції Заохочення та направляє до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо передачі Заохочення Переможцю Акції та утримані податок/збір.

6. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином (одним або декількома способами у будь-якому поєднанні):

6.1.1. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті alfabank.ua/kyivstar

6.1.2. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Банку;

6.1.3. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Банку;

6.1.4. шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram.

6.2. Дані Правила, а також передбачена п. 6.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції та до дати визначення Переможців шляхом їх затвердження Організатором та інформування способом зазначеним у п. 6.1.1, п.6.1.2. даних Правил.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

8.1. Права Учасника Акції:

8.1.1. Ознайомитися з даними Правилами.

8.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

8.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.

8.2. Обов’язки Учасника Акції:

8.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ 

9.1. Обов’язки Організатора:

9.1.1. Здійснити надання Заохочення за Акцією Учаснику Акції відповідно до цих Правил.

9.2. Права Організатора:

9.2.1. Відмовити у надані Заохочення Переможцю Акції у випадку недотримання ним умов цих Правил.

9.3. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора та Виконавця обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

9.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення Акції. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції та Переможця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.5. Організатор та Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.

9.6. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та Виконавця не має можливості отримати Заохочення, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора та Виконавця (якщо інше не передбачено Правилами). Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримати Заохочення Переможцем Акції з будь-яких причин, що не залежать від них.

УВАГА! Організатор та Виконавець не гарантують та не відповідають за можливість отримання Заохочення Акції на території України, що не підконтрольна українській владі або є окупованою територією України, і будь-які претензії від Учасників Акції з цієї причини не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Заохочення не надаються Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.

10.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

10.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.

10.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

10.5. Всі витрати, понесені учасниками Акції для участі в Акції, оплачуються такими Учасниками Акції самостійно.

10.6. Правилами не передбачено можливість надання Заохочення Акції по закінченню строків, передбачених цими Правилами.

10.7. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

10.8. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Переможцем Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочень Акції.

10.9. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 6.1. даних Правил.

10.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Приймаючи участь в Акції та надаючи Виконавцю/Організатору передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору та Виконавцю на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, в тому числі, але не виключно, на передачу персональних даних між Організатором, Виконавцем та/або залученими ними третіми особами, а також навпаки з метою можливості проведення Акції, а також на обробку персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Приймаючи участь в Акції та надаючи Виконавцю/Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання інформації про себе Організатором/Виконавцем/залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможця Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Згода Переможця Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

11.2. Кожен Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Виконавцем виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

11.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором/Виконавцем з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

11.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.