Правила проведення акції

«З MONATIK на Кіпр»

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі – БАНК) - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, ІПН 234947126659, тел. 0 800 50 20 50, ліцензія Національного Банку України №61 від «05» жовтня 2011 року.

1.2. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.3. «Виконавець» - особа, що вручає Переможцю Акції Заохочення та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.4. «Партнер» - Представництво «Mastercard Europe SA в Україні».

1.5. «Відділення АТ «АЛЬФА-БАНК» - відокремлені структурні підрозділи (відділення) АТ «АЛЬФА-БАНК».

1.6. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.7. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «З MONATIK на Кіпр», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.8. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.9. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.10. «Платіжна картка «Masterсard®», або «Картка» - це персоніфікована пластикова картка міжнародної платіжної системи Masterсard, емітована на території України Акціонерним товариством «АЛЬФА БАНК» з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.

1.11. «Держатель» – фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжну картку «Masterсard®» Банку та (її реквізити) з метою оплати вартості товарів і послуг зі свого банківського поточного (карткового) рахунку.

1.12. «Учасник Акції» - фізична особа, яка є держателем платіжної картки «Masterсard®» Банку, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.13. «Переможець Акції» - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення.

1.14. «Резервний переможець Акції» - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення у випадку, якщо Переможець Акції відмовився від отримання Заохочення або у випадку неможливості зв’язатися з Переможцем Акції за номером телефону або засобами електронної пошти, зазначеному Учасником Акції як актуальний в системах Банку або в разі, якщо Учасник Акції не виконає умови п.4.1 цих Правил.

1.15. «Заохочення» - визначена Організатором річ, яку Учасники Акції мають можливість отримати у власність у випадку виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих Правил.

1.16. «Розрахункова операція» - оплата карткою «Masterсard®» Банку, товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі та/або у мережі Інтернет.

1.17. Мобільний додаток «Sense SuperApp» або «Alfa-Mobile Ukraine» (далі – мобільний додаток) - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем IOS, Android. Мобільний додаток «Sense SuperApp» або «Alfa-Mobile Ukraine» можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google Play». Мобільний додаток постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

1.18. «Робочий день» - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

2.2. Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», що знаходиться за

адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2 (далі – «Виконавець»).

2.3. Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (надалі – «Партнер»).

2.4. Строк проведення Акції або строк подання заявки на участь у Акції – зазначений у п.4.1 до цих Правих. У разі зміни Строку проведення Акції, Організатором здійснюється відповідне інформуванням клієнтів згідно Розділу 6 Правил Акції.

2.5. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

2.6. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:

- є громадянами України;

- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);

- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- є держателями Платіжної картки «Masterсard®» Банку, емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана Картка;

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Обмеження на участь в Акції:

3.3.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

3.3.1.1. особи, які є штатними співробітниками та перебувають у трудових відносинах із Організатором/Виконавцем;

3.3.1.2. держателі карток «Masterсard®» Банку, що при приймають участь в Акції від Альфа-Банку, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахункам, за якими розпочато/ініційовано процедуру їх закриття, та/або за договорами, на підставі яких такі Картки емітовано, наявна прострочена заборгованість клієнта перед Банком.

3.4. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.5. Право на участь в Акції, а також на отримання Заохочення Акції не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції, а саме з 15 липня 2021 по 31 серпня 2021 року, здійснювати будь-які покупки на суму від 50 грн. з власної картки «Masterсard®» від Альфа-Банку у наземних магазинах та/або онлайн магазинах.

4.2. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з використанням Карток:

- операції, які було здійснено до 00:00 15 липня 2021 року та після 23:59 31 серпня 2021 року за київським часом;

- операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади, через POS термінали будь-яких банків;

- перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо;

- операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних білетів;

- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет;

- операції з використанням будь-яких інших Карток, окрім Карток, вказаних в п.4.1. Правил.

4.3. Здійснюючи покупки з власної картки «Masterсard®» від Альфа-банку у період Акції, Учасник Акції тим самим:

- підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними;

- надає свою згоду, в разі перемоги у Акції, на розміщення/ публікацію свого прізвища, ім’я та фотозображення в рамках оголошення переможців Акції в мобільному додатку «Sense SuperApp» або «Alfa-Mobile Ukraine», на сайті Банку, в соціальних мережах та в інших засобах масової інформації;

- відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає свою згоду на обробку та використання персональних даних, необхідних для отримання Заохочення та сплату від його імені всіх необхідних зборів/податків, передбачених податковим законодавством України.

4.4. Учасник Акції може збільшувати імовірність отримання Заохочення, шляхом збільшення кількості покупок у період Акції. Кількість місць в реєстрі Учасників Акції дорівнює кількості покупок Учасника Акції. Наприклад, 3 (три) покупки забезпечують 3 (три) місця в реєстрі Учасників Акції, серед яких буде проводитись розіграш Заохочення. Один Учасник Акції може зробити необмежену кількість покупок.

4.5. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

4.6. Учасник Акції може отримати Заохочення, якщо належним чином виконав усі умови Акції.

4.7. Дані про всі заявки на участь в Акції, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п.п. 4.1 – 4.6. Правил, заносяться Організатором у базу учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, які мають право на отримання заохочень Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату заявки, номер телефону Учасника Акції, ПІБ Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень Акції включає в себе Сертифікат на туристичну поїздку на двох на концерт MONATIK (далі може іменуватись Артист) на Кіпрі* - 1 (одна) шт. (далі – «Заохочення»).

*Сертифікат на туристичну поїздку на двох на концерт MONATIK на Кіпрі це іменний документ (оформлений на ім’я Переможця Акції), що дає можливість Переможцю обмін на такий Сертифікат отримати з 24 вересня 2021 року по 26 вересня 2021 року включно наступний комплекс послуг для двох осіб:

У випадку внесення змін у графік поїздки Переможець буде повідомлений додатково.

Заохочення не включає вартість медичного тестування на COVID-19 та або інших витрат, пов’язаних з дотриманням протягом подорожі або у зв’язку з нею додаткових вимог, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.


Для отримання Заохочення Акції Переможцю та особі, що його супроводжує потрібно мати біометричні паспорти для виїзду за кордон або відкриті візи шенгенської зони. У разі відсутності у Переможця Акції біометричного паспорта для виїзду за кордон або відкритої візи шенгенської зони Замовник/Виконавець має право відмовити Переможцю Акції у врученні Головного Заохочення Акції та передати право на отримання Головного Заохочення Акції Резервному переможцю, згідно умов п.7.3. Правил, без жодних компенсацій, пов'язаних з такою відмовою.

5.2. Загальний фонд Заохочень обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п.6.1. Правил. Відповідальність Організатора/Виконавця/Партнера обмежується вартістю та кількістю Заохочень, вказаних в п.6.1. Правил.

  1. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, включаючи туристичні послуги, відмінні від тих, що передбачені п. 6.1. Правил не допускається. Виключно у випадку скасування концерту Артиста на Кіпрі та/або введення/посилення карантинних обмежень, пов’язаних із боротьбою з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, Переможцю може бути запропонована заміна у вигляді організації активностей у межах України у вигляді можливості відвідати студію Артиста.

Заохочення поверненню не підлягають.

  1. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень після їх одержання, за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочень.
  2. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень відповідно до чинного законодавства України є Виконавець.
  3. Заохочення призначене для власного використання та не може передаватись іншій особі від свого імені. Переможцями Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.
  4. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора/Партнера/Виконавця та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці веб-сайту www.alfabank.ua (надалі – Сайт) і не відповідати очікуванням Учасників.
  5. Організатор залишає за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень або включити в Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень.

5.9. Переможець Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що:

- таке заохочення є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;

- отримання заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.

Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем додаткового блага (доходу), такого як Заохочення.

5.10. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою. Виконавець, в якості податкового агента, за свій рахунок проводить утримання та перерахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору з отриманого Переможцем Акції Заохочення та направляє до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо передачі Заохочення Переможцю Акції та утримані податок/збір.

5.11. Переможець Акції може отримати Заохочення Акції лише один раз в межах Строку проведення Акції.

6. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином (одним або декількома способами у будь-якому поєднанні):

6.1.1. шляхом їх розміщення вМобільному додатку «Sense SuperApp» або «Alfa-Mobile Ukraine»;

6.1.2. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті www.alfabank.ua ;

6.1.3. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Банку;

6.1.4. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Банку;

6.1.5. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень відповідно до положень, укладених з Банком згідно п. 3.1 даних Правил договорів;

6.1.6. шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram.

6.2. Дані Правила, а також передбачена п. 6.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції та до дати визначення Переможців (зазначеної в Додатку 1 до Правил) шляхом їх затвердження Організатором та інформування способом зазначеним у п. 6.1.1, п.6.1.2. та п.6.1.3. даних Правил.

7. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У РОЗІГРАШІ ЗАОХОЧЕННЯ

7.1. Клієнти Банку, які відповідають вимогам Розділу 3 даних Правил та виконали умови Розділу 4 даних Правил, стають учасниками Акції та приймають участь у розіграші Заохочення Акції.

8. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

8.1. Визначення Переможця Акції здійснює Виконавець серед учасників, які належним чином виконали умови Акції, на підставі Бази Акції. Організатор надає Виконавцю Базу Акції протягом 10 (десяти) банківських днів після завершення Періоду Акції, яка містить знеособлені номери телефонів Учасників, що унеможливлює доступ до персональних даних учасників на даному етапі проведення Акції. Виконавець методом випадкової комп’ютерної виборки визначає одного Переможця Акції, що здобуде право на отримання Заохочення. Одночасно визначаються 3 (три) резервні переможці, кожен з яких послідовно, у порядку внесення їх до протоколу може отримати право на отримання Заохочення у разі неможливості його вручення або відмови від нього Переможця/попереднього резервного переможця (далі – «Резервні переможці»)..

8.2. За результатами визначення Переможців Акції та Резервних переможців складається протокол, який підписується комісією Виконавця (далі – «Протокол»).

8.3. Виконавець гарантує об’єктивність при визначенні Переможців Акції. Рішення Виконавця щодо визначення Переможців Акції та Резервних переможців є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.4. Протягом двох банківських дні після визначення Переможця у порядку, передбаченому п.п. 7.1.-7.3. Виконавець передає Організатору копію Протоколу.

8.5. Організатор протягом 3 (трьох) банківських днів з дати складання Протоколу здійснює інформування Переможця Акції про перемогу в Акції шляхом здійснення телефонного дзвінка на його контактний номер телефону, що був вказаний Переможцем Акції при укладенні із Банком відповідного договору Кількість спроб зв'язатися з Переможцем Акції не може бути більше 3 (трьох) дзвінків. Інформування відбувається з 09:00 годин до 18:00 годин за Київським часом у робочі дні.

Якщо Переможець Акції не відповідає на 3 (три) телефонних дзвінка, здійснені як зазначено в цьому пункті вище, право на отримання Заохочення переходить до наступного за списком Резервного переможця Акції. В такому разі Організатор здійснює інформування такого Резервного переможця Акції згідно положень цього пункту вище. Якщо Резервний переможець Акції також не відповідає на 3 (три) телефонних дзвінка, здійснені як зазначено в цьому пункті вище, право на отримання Заохочення переходить до наступного за списком Резервного переможця Акції і так далі до визначення Переможця Акції.

8.6. Для отримання Заохочення переможцю Акції необхідно протягом 2 (двох) робочих днів від дня, коли його буде проінформовано про перемогу в Акції у порядку, визначеному п. 7.5. цих Правил, надіслати Виконавцю скан-копії документів на електронну адресу alfabank@adsapience.com:

Факт відправлення Переможцем Акції скан-копій документів, зазначених вище, вважається згодою на обробку його персональних даних.

8.7. Вручення Заохочень Переможцям Акції здійснює Виконавець протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від Переможця копій документів, передбачених в п.7.6. Правил, із залученням служби доставки або ж відправлення Заохочення через електронні носії на узгоджену з Переможцем Акції адресу. Переможці Акції повинні заповнити і підписати згоди на обробку персональних даних та заяви-підтвердження про отримання Заохочень під час їхнього вручення.

8.8. У разі невиконання Переможцем Акції вимог цих Правил, Переможець Акції втрачає право на отримання Заохочення та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення переходить до відповідного Резервного переможця.

У разі відсутності у Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення, можливості/бажання отримати Заохочення з причин, які не залежать від Організатора/Виконавця/Партнера, Резервному переможцю не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення перейде до наступного Резервного переможця.

8.9. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті використання Заохочень. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких Заохочень. Організатор/Партнер/Виконавець не приймають від Переможців Акції гарантійні вимоги/рекламації стосовно Заохочень. Переможці Акції з гарантійними рекламаціями та будь-якими іншими вимогами мають звертатися до відповідних виробників товарів/сервісних центрів обслуговування товарів.

8.10. Організатор/Партнер/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочень.

8.11. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, у тому числі тих, що спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування будь-якої юрисдикції, пов’язаної з проведенням Акції, або використанням заохочення Акції, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил.

Організатор/Партнер/Виконавець звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.

8.12. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці Акції не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

9.1. Права Учасника Акції:

9.1.1. Ознайомитися з даними Правилами.

9.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

9.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.

9.2. Обов’язки Учасника Акції:

9.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ТА ОБМЕЖЕННЯ

10.1. Обов’язки Організатора:

10.1.1. Забезпечити контроль вручення Заохочення за Акцією Переможцю Акції відповідно до цих Правил.

10.2. Організатор, Виконавець та Партнер Акції не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора, Виконавця та Партнера обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

10.3. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення Акції. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції та Переможця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

10.4. Організатор, Виконавець та Партнер Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.

10.5. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, Виконавця та Партнера, не має можливості отримати Заохочення, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора, Виконавця чи Партнера (якщо інше не передбачено Правилами). Організатор, Виконавець чи Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість отримати Заохочення Переможцем Акції з будь-яких причин, що не залежать від них.

УВАГА! Організатор, Виконавець та Партнер не гарантують та не відповідають за можливість отримання Заохочення Акції на території України, що не підконтрольна українській владі або є окупованою територією України, і будь-які претензії від Учасників Акції з цієї причини не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Заохочення не надаються Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.

11.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

11.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.

11.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

11.5. Всі витрати, понесені учасниками Акції для участі в Акції, оплачуються такими Учасниками Акції самостійно.

11.6. Правилами не передбачено можливість надання Заохочення Акції по закінченню строків, передбачених цими Правилами.

11.7. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

11.8. Отримання Заохочень, зазначених в п. 5.1. даних Правил, допускається лише особою, яка визнана Переможцем Акції. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т. ч. номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно, або тощо) не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

11.9. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Переможцем Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочень Акції.

11.10. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 6.1. даних Правил.

11.11. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Приймаючи участь в Акції та надаючи Виконавцю/Організатору/Партнеру передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору та Виконавцю на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, в тому числі, але не виключно, на передачу персональних даних між Організатором, Виконавцем та/або залученими ними третіми особами, а також навпаки з метою можливості проведення Акції, в т.ч. вручення Заохочення Акції, а також на обробку персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Приймаючи участь в Акції та надаючи Виконавцю/Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання інформації про себе Організатором/Виконавцем/залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможця Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Згода Переможця Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

12.2. Кожен Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Виконавцем виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

12.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором/Виконавцем з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

12.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.